Orman Ekolojisinde Odunsu Vejetasyonun Sınıflandırmasına Yönelik Bir Çalışma (Isparta-Yenişarbademli Örneği)
Araştırma makalesi, Kurt, E.Ö., Negiz, M.G. (2018). A Study on the Classification of Woody Vegetation in Forest Ecology (Isparta-Yenişarbademli Case). Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2 (1): 98-109.


A chemometric approach for classification of black tea samples using visible spectrum absorbance data
Poster bildiri, International Congress on Agriculture and Animal Sciences, Alanya, 2018


Makarnanın pişirilmesinde alternatif yöntem olarak ohmik ısıtmanın kullanılması
Yüksek Lisans Tezi, Yelizcan TURGUT, Isparta, 2018


Sığacık Körfezi’ndeki clupeidae familyasına ait türlerin yumurta ve larvalarının bolluk ve dağılımı
Proje sonuç raporu, Ege Üniversitesi 16-SÜF-001 numaralı proje, İzmir, 2019


Stachys L. cinsinin Olisia Dumort. seksiyonu taksonları üzerinde karşılaştırmalı anatomik ve mikromorfolojik araştırmalar
Doktora Tezi, Mikail AÇAR, Balıkesir, 2019


Akdağ (Simav) Yöresinde Bazı Memeli Yaban Hayvanlarının Dağılımında Çevresel Faktörlerin Etkisi
Yüksek Lisans Tezi, Sibel Tekin, Isparta, 2019


Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşçerelerinde Orman Yetişme Ortamlarının Verimlilik Modellemesi
Yüksek Lisans Tezi, İbrahim Keten, Isparta, 2019


Farklı ekolojik koşulların buğday genotiplerinde verim, ekmeklik buğday kalitesi ve antioksidan özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
Doktora Tezi, Ali YİĞİT, Aydın, 2019


Characterization of ornamental pumpkin (Cucurbita pepo L. var. ovifera (L.) Alef.) genotypes: molecular, morphological and nutritional properties
Araştırma makalesi, Genet Resour Crop Evol (2020) 67:533–547 - https://doi.org/10.1007/s10722-020-00883-x


Farklı doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) popülasyonlarının tohum kimyasal kompozisyonuna etkisi
Yükseklisans Tezi, Ebru BAL, Kastamonu, 2020


Kalecik (Ankara) ve Söke (Aydın) ilçelerinde karşılaştırmalı arazi kullanımı ve planlama önerileri
Yükseklisans Tezi, Hüzeyin KESGİN, Çankırı, 2020


Mamak ilçesinin (Ankara) hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik düzenleyici ekosistem hizmetlerinin hesaplanması
Araştırma makalesi, Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2020, Volume: 4, Issue: 2, 141-149 - DOI: 10.30516/bilgesci.689509


A multivariate analysis in relation to edaphic and environmental factors of rangelands vegetation of Mugla province
Araştırma makalesi, Tarım Bilimleri Dergisi - DOI: 10.15832/ankutbd. 522347


Fen bilimleri öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ve kaynaştırmaya dair algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Yükseklisans Tezi, Yeter, Nehir DÜZ, İstanbul, 2019


Sığacık Körfezi’ndeki Clupeıdae familyasına ait türlerin yumurta ve larvalarının bolluk ve dağılımı
Araştırma Projesi, İzmir, 2019


The Abundance and Distribution of the Early Life Stages of Sardine (Sardina pilchardus) in Central of the Aegean Sea (Sığacık Bay) and their Interactions with Certain Environmental Factors
Araştırma makalesi, Thalassas: An International Journal of Marine Sciences - https://doi.org/10.1007/s41208-020-00216-w


Kıymetli yağlarla zenginleştirilmiş oleomargarin optimizasyonu
Doktora Tezi, Şerife ÇEVİK, Isparta, 2021


Evaluation of the Relationship between Epiphytic Diatoms and Water Quality Parameters in the Büyükçekmece Reservoir
Aykut TO, Ozdelice NB, Durmus T, Solak CN. Evaluation of the Relationship between Epiphytic Diatoms and Water Quality Parameters in the Büyükçekmece Reservoir. Eur J Biol 2021; 80(1): 54-68 - DOI: 10.26650/EurJBiol.2021.932485


Biyokömürün asidik bir toprakta organik karbon mineralizasyonu ve karbon formları üzerine etkisi
Yükseklisans Tezi, Yasemin AKTAŞ, Ankara, 2019

calender

Etkinlik tarihleri

2024 II. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2024 / II. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda etkinliğimiz 07-12 Ekim 2024 tarihlerinde Antalya-Manavgat Royal Atlantis Beach Resort’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

facebook

Facebook

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/280853558731281
instagram

Instagram

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/analitikdoga