• Katılımcıların ekosistem ve canlı toplumları hakkında bilgi birikimlerini artırmak,
  • Ekosistem ve canlı toplumlarının sürdürülebilirliği ve onlardan sağlanacak fayda ilişkileri boyutunda planlı, doğru ve objektif bilimsel değerlendirmenin yapılması için analitik yöntemlerin önemini ortaya koymak,
  • Canlı toplumları ile çalışmayı planlayan lisansüstü öğrenciler ve genç araştırmacıların deneyim kazanmalarına olanak sağlamak,
  • Tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilerinin buradan elde ettikleri bilgiler ile tez çalışmalarının kalite ve standartlarını yükseltecek bilgiler sunmak,
  • Genç araştırmacıların konuya ilişkin yapacakları bilimsel çalışmalara katkı sağlamak,
  • Farklı disiplinlerden gelen hedef kitlenin doğru yöntemler ile konuya ilişkin sorunların çözümlenmesi aşamasında ortak bir bakış açısı ve birlikteliğini sağlamak,
  • Konu hakkında disiplinler arası koordinasyonu sağlayacak bilgiler aktarılarak, ortak yapabilecekleri çalışmaların zihinlerinde oluşmasını sağlamak ve daha nitelikli, kaliteli araştırmaların ortaya çıkması için onları cesaretlendirecek bir ortam sunmaktır.
calender

Etkinlik tarihleri

2024 II. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2024 / II. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda etkinliğimiz 07-12 Ekim 2024 tarihlerinde Antalya-Manavgat Royal Atlantis Beach Resort’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

facebook

Facebook

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/280853558731281
instagram

Instagram

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/analitikdoga