• Düzenleme Kurulu
 • Prof.Dr. Serkan GÜLSOY
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Belirlenen program ve kurallar çerçevesinde etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların temini,
  • Finansal konuların takibi,
  • Yerel Düzenleme Kurulunun koordinasyonu.
 • Prof.Dr. Ender MAKİNECİ
  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, İstanbul

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin etkili şekilde duyurulması,
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri hakkında anlatımları,
  • Eğitim için hazırlıkları gerçekleştirilmesi,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların kontrolü,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Doç.Dr. Özdemir ŞENTÜRK
  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Burdur

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Ekoloji konuların anlatımının koordinatörlüğü,
  • Uygulama verilerinin denetletmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
  • Web sitesi kontrolü.
 • Öğr. Gör. Dr. Seda Akkurt GÜMÜŞ
  Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Köprübaşı Meslek Yüksekokulu, Manisa

  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliği başarılı yürütülmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanması,
  • Flora konuların anlatımının koordinatörlüğü,
  • Verilerin denetletmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
calender

Etkinlik tarihleri

2023 III. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2023 / III. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenen etkinliğimiz 18-23 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya-Manavgat Royal Atlantis Beach Resort’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

 

2024 I. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2024 / I. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda etkinliğimiz 20-25 Ekim Kasım 2024 tarihlerinde Antalya-Manavgat Royal Atlantis Beach Resort’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

facebook

Facebook

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/280853558731281
instagram

Instagram

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/analitikdoga