• Düzenleme Kurulu
 • Prof. Dr.Serkan GÜLSOY / Başkan
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Belirlenen program ve kurallar çerçevesinde etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların temini,
  • Finansal konuların takibi,
  • Yerel Düzenleme Kurulunun koordinasyonu.
 • Prof. Dr. Ender MAKİNECİ / Üye
  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, İstanbul
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin etkili şekilde duyurulması,
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri hakkında anlatımları,
  • Eğitim için hazırlıkları gerçekleştirilmesi,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların kontrolü,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Doç.Dr. Murat AFSAR / Üye
  Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Manisa
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Fauna konuların anlatımının koordinatörlüğü,
  • Uygulama verilerinin denetletmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
  • Web sitesi kontrolü.
 • Doç.Dr. Melda DÖLARSLAN / Üye
  Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliği başarılı yürütülmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanması,
  • Flora konuların anlatımının koordinatörlüğü,
  • Verilerin denetletmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
calender

Etkinlik tarihleri

2021 II. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2021 / II Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenen etkinliğimiz 22-28 Aralık 2021 Antalya Castival Hotel'de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

facebook

Facebook

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/280853558731281
instagram

Instagram

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/analitikdoga