• Analitik Doğa-Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli etkinliğimiz doğa bilimlerine meraklı, doğa bilimleriyle uğraşan genç araştırmacılar ve lisansüstü öğrencilerinin herhangi bir orman, sucul ortam, dağlık bölge vb. bir çalışma alanının ekolojik olarak bilimsel bir değerlendirmesini yapmak istediğinde, nasıl bir analitik değerlendirme süreci izlemesi gerektiğini öğretmeyi hedefleyen bir eğitim planlamasını içerir.
  • Konuya ilgili katılımcılara doğal ekosistemlerde canlı toplumlarının sınıflandırmasında kullanılabilecek en yaygın ve güncel analitik yöntemlerin (kümele analizi, birliktelik analizi, iki yönlü gösterge analizi, DCA, PCA, CCA, NMDS, Ayrım (Discriminant) Analizi ve Çoklu Permutasyon Testi, Nitelikler Arası İlişki Analizi (ICA), İndikatör Testi (ISA) ve Kruskal Wallis Testi vb.,) öğretilmesi ve bu yöntemleri kendi çalışma konularına uygulama imkanı sunacak bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.
  • Projenin bir diğer hedefi ise aktarılan yöntemler neticesinde ortaya çıkan sonuçların nasıl yorumlanacağının öğretilmesi ve yorum yapma kabiliyetinin kazandırılmasıdır.
  • 7 gün ve 60 saatlik ders dönemini kapsayacak olan bu eğitim etkinliğimiz neticesinde, doğa bilimlerinin çeşitli alanlarında uzmanlaşmak isteyen yada bu konuya ilgisi olan lisansüstü öğrenciler ve genç araştırmacılar ile konu hakkında güncel ve doğru bilgilere hakim nitelikli bir bilim insanı havuzu oluşturulması yine bu etkinliğin temel hedeflerinden birisidir.
  • Eğitimler kendi alanlarında envanter, istatistik ve değerlendirme konularında uzmanlar tarafından verilecektir. Konuya ilişkin tüm dersler etkin, güncel ve modern sunum teknikleri ile aktarılacaktır. Eğitmenlerin farklı alanlarda uzmanlıklarının (biyoloji, orman, su ürünleri, yaban hayatı vb.,) olması eğitimin bir zenginliği olup, konuların aktarımı esnasında uzman hocalar tarafında yapılacak açıklayıcı ve teknik bilgilendirmeler ile konuların daha kolay kavranmasına olanak sağlayacaktır. Son aşamada tüm konular bir bütünlük halinde ele alınıp, katılımcılardan gelecek her türlü sorulara cevap verilecektir. Bu sayede katılımcıların konular üzerinde takılmış oldukları noktalar olur ise bunlar ayrıntıları ile tartışılıp aydınlatılmış olacaktır.
  • Etkinlik konuları Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Ekosistem Laboratuvarında daha önceden arazi çalışmalarından elde edilmiş ve hali hazırda depolanmış bulunan farklı konulardaki (vejetasyon, yaban hayvanları, sürüngenler vb.) gerçek veri setleri üzerinden aktarılacaktır. Böylece konusundaki uzman eğitmenlerce katılımcılara bu gerçek veriler üzerinden değerlendirme yapabilme fırsatlarının sunulmasının yanında, kendi çalışma konularına buradaki yöntemlerin nasıl daha kolay entegre edebilecekleri bilgisinin verilmesi hedeflenmiştir.
calender

Etkinlik tarihleri

2022 II. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2022 / II. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenen etkinliğimiz 08-14 Ekim 2022 Antalya Master Family Club tesisinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

 

2022 III. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2022 / III. Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda etkinliğimiz 06-12 Şubat 2023 Antalya Castival Hotel'de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

facebook

Facebook

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/280853558731281
instagram

Instagram

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/analitikdoga