• Düzenleme Kurulu
 • Doç. Dr.Serkan GÜLSOY / Başkan
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Belirlenen program ve kurallar çerçevesinde etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların temini,
  • Finansal konuların takibi,
  • Yerel Düzenleme Kurulunun koordinasyonu.
 • Prof. Dr. Ender MAKİNECİ / Üye
  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, İstanbul
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin etkili şekilde duyurulması,
  • Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri hakkında anlatımları,
  • Eğitim için hazırlıkları gerçekleştirilmesi,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların kontrolü,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Doç.Dr. Murat AFSAR / Üye
  Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Manisa
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Fauna konuların anlatımının koordinatörlüğü,
  • Uygulama verilerinin denetletmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
  • Web sitesi kontrolü.
 • Dr. Öğr. Üyesi Melda DÖLARSLAN / Üye
  Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliği başarılı yürütülmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanması,
  • Flora konuların anlatımının koordinatörlüğü,
  • Verilerin denetletmesi,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
calender

Etkinlik tarihleri

2019 III. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 / III Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Etkinlik 01-07 Haziran 2020 tarihinde Side Royal Palace tesisinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

2020 I. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2020 / I Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda 11-17 Eylül 2020 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Etkinlik yapılması planlanan Side Royal Palace tesisi ile ön görüşme yapılmıştır. Etkinliğin desteklenmesi durumunda yine piyasa araştırması yapılacak ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı onayı ile etkinlik yeri kesinleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

facebook

Facebook

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/280853558731281
instagram

Instagram

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/analitikdoga