EĞİTMENLER

gis Doç.Dr. Serkan GÜLSOY (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

gis Prof.Dr.Kürşad ÖZKAN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

gis Prof. Dr. Ender MAKİNECİ

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

gis Prof. Dr. Meral AVCI

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

gis Yrd.Doç.Dr. Mehmet Güvenç NEGİZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz MYO, Ormancılık Bölümü

gis Yrd. Doç. Dr. Murat AFSAR

Manisa Celal Bayar Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı

gis Yrd. Doç. Dr. Özge Tufan ÇETİN

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Çevre Koruma ve Kontrol Pr.

gis Yrd.Doç.Dr. Halil SÜEL

Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz MYO, Ormancılık Bölümü

gis Dr. Meral APAYDIN YAĞÇI

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Çevre ve Kaynak Yönetimi Bölümü

gis Dr. Münevver Arslan

Orman Toprak Ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Ekolojik Çeşitlilik Araştırmaları Başmühendisliği, Eskişehir