• Katılımcıların ekosistem ve canlı toplumları hakkında bilgi birikimlerini artırmak,
  • Ekosistem ve canlı toplumlarının sürdürülebilirliği ve onlardan sağlanacak fayda ilişkileri boyutunda planlı, doğru ve objektif bilimsel değerlendirmenin yapılması için analitik yöntemlerin önemini ortaya koymak,
  • Canlı toplumlar ile çalışmayı planlayan lisansüstü öğrenciler ve genç araştırmacıların deneyim kazanmalarına olanak sağlamak,
  • Tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilerinin bir yandan buradan elde ettikleri bilgiler ile tez çalışmalarının kalite ve standartlarını yükseltecek bilgiler sunmak,
  • Genç araştırmacıların konuya ilişkin yapacakları bilimsel çalışmalara katkı sağlamak,
  • Farklı disiplinlerden gelen hedef kitlenin ülke genelinde ortak bir bakış açısını oluşturarak gelecekte konuya ilişkin sorunların çözümlenmesi aşamasında birliktelik sağlamak,
  • Farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların bu anlamda ortak yapabilecekleri çalışmaların zihinlerinde oluşumuna katkı sağlayarak, daha nitelikli ve kaliteli araştırmaların ortaya çıkması için bir ortam sunmaktır.
calender

Etkinlik tarihleri

2019 II. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 / II Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Etkinlik 21-27 Kasım 2019 tarihinde Glamour Resort Hotel tesisinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

2019 III. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 / III Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda 17-23 Şubat 2020 tarihinde Side Royal Palace tesisinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

facebook

Facebook

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/280853558731281
instagram

Instagram

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/analitikdoga