HEDEFLER

1. Analitik Doğa – Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli projemiz doğa bilimlerine meraklı, doğa bilimleriyle uğraşan genç araştırmacılar ve lisansüstü öğrencilerinin herhangi bir dağ, tepe, yöre vb. bir çalışma alanının ekolojik olarak bilimsel bir değerlendirmesinin nasıl yapıldığını öğretmeyi ve uygulamalı olarak bu konuları aktarmayı hedefleyen bir eğitim projesidir.

2. Konuyla ilgili eğitim katılımcılarına doğal ekosistemlerde canlı toplumlarının sınıflandırmasında kullanılabilecek en yaygın analitik yöntemlerin (kümele analizi, birliktelik analizi, iki yönlü gösterge analizi, DCA, PCA, CCA, NMDS vb.,) öğretilmesi ve ilgi alanlarına uygulama imkanı sunacak bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.

3. Aynı zamanda tüm bu yöntemler sonucunda ortaya çıkan sonuçların nasıl yorumlanacağını öğrenecekler ve yorum yapma kabiliyeti kazanacaklardır.

4. 7 gün ve 56 saatlik ders dönemini kapsayacak olan bu projemiz, doğa bilimlerinin ilgili oldukları alanlarında uzmanlaşmak isteyen yada çevreye bakış açısında bilimsel yaklaşımlar isteyen lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara konuya ilişkin eşsiz fırsatlar sunmaktadır.

5. Eğitimler kendi alanlarında envanter, istatistik ve değerlendirme konularında uzmanlar tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilecektir. Konuya ilişkin tüm dersler etkin, güncel ve modern sunum teknikleri ile aktarılacaktır. Eğitmenlerin farklı alanlarda uzmanlıklarının olması eğitimin bir zenginliği olup, tüm konuların uzmanlarınca aşamalı olarak ele alınıp katılımcılara aktarılması konuların daha kolay kavranmasına olanak sağlayacaktır. Son aşamada tüm konular Bir bütünlük halinde ele alınıp, katılımcılardan gelecek her türlü sorulara cevap verilecektir. Bu sayede katılımcıların konular üzerinde takılmış oldukları detay noktalar aydınlatılmış olacaktır.

6. Projemiz Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Ekosistem laboratuvarın depolanmış bulunan farklı alanlardaki (vejetasyon, yaban hayvanları vb.) verilerden elde edilen örnek veri matrisleri uygulamalı olarak yapılacaktır.