Orman Ekolojisinde Odunsu Vejetasyonun Sınıflandırmasına Yönelik Bir Çalışma (Isparta-Yenişarbademli Örneği)
Araştırma makalesi, Kurt, E.Ö., Negiz, M.G. (2018). A Study on the Classification of Woody Vegetation in Forest Ecology (Isparta-Yenişarbademli Case). Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2 (1): 98-109.


A chemometric approach for classification of black tea samples using visible spectrum absorbance data
Poster bildiri, International Congress on Agriculture and Animal Sciences, Alanya, 2018


Makarnanın pişirilmesinde alternatif yöntem olarak ohmik ısıtmanın kullanılması
Yüksek Lisans Tezi, Yelizcan TURGUT, Isparta, 2018


Sığacık Körfezi’ndeki clupeidae familyasına ait türlerin yumurta ve larvalarının bolluk ve dağılımı
Proje sonuç raporu, Ege Üniversitesi 16-SÜF-001 numaralı proje, İzmir, 2019


Stachys L. cinsinin Olisia Dumort. seksiyonu taksonları üzerinde karşılaştırmalı anatomik ve mikromorfolojik araştırmalar
Doktora Tezi, Mikail AÇAR, Balıkesir, 2019


Akdağ (Simav) Yöresinde Bazı Memeli Yaban Hayvanlarının Dağılımında Çevresel Faktörlerin Etkisi
Yüksek Lisans Tezi, Sibel Tekin, Isparta, 2019


Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşçerelerinde Orman Yetişme Ortamlarının Verimlilik Modellemesi
Yüksek Lisans Tezi, İbrahim Keten, Isparta, 2019

calender

Etkinlik tarihleri

2019 III. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 / III Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Etkinlik 01-07 Haziran 2020 tarihinde Side Royal Palace tesisinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

2020 I. Çağrı: Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2020 / I Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda 11-17 Eylül 2020 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Etkinlik yapılması planlanan Side Royal Palace tesisi ile ön görüşme yapılmıştır. Etkinliğin desteklenmesi durumunda yine piyasa araştırması yapılacak ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı onayı ile etkinlik yeri kesinleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

facebook

Facebook

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/280853558731281
instagram

Instagram

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/analitikdoga