2024 I. Çağrı: “Doğa Bilimlerinde Proje Hazırlama Eğitimi” isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 2024 / I. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda etkinliğimiz 10-12 Eylül 2024 tarihlerinde Antalya Sunthalia Hotels & Resorts' de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

facebook

Facebook

facebook.com/xxx
twitter

Twitter

twitter.com/xxx