• Düzenleme kurulu
 • Doç.Dr. Halil SÜEL / Başkan
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz MYO, Ormancılık Bölümü, Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
  • Etkinlik yapılacağı tesisin organize edilmesi,
  • Uygulama için gerekli yazılımların temini,
  • Bütçe konularının takibi,
  • Etkinliğin raporlanması ve sonuçlandırılmas,ı
 • Prof. Dr. Gamze ÖZEL KADILAR
  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü/ Ankara
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinlik Programının Hazırlanmasıı,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi,
 • Prof. Dr. Serkan GÜLSOY
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, ORman Mühendisliği Bölümü / Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin etkili şekilde duyurulması,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
  • Web sitesi kontrolü,
  • Uygulama için gerekli hazırlıklar,
  • Raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Doç. Dr. Candan AYKURT
  Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü / Antalya
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinlik programının hazırlanması,
  • Örnek proje konusu hazırlama,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi,
  • Rapor evraklarının hazırlanması,
facebook

Facebook

facebook.com/xxx
twitter

Twitter

twitter.com/xxx