Katılımcı Kriterleri: Katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki kriterlere uygun başvurular dikkate alınacaktır:

  • Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olması ya da doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda ise doktora yeterliğini almış olmak,
  • Etkinliğe doğrundan doğa bilimleri ya da multidisipliner olarak doğa bilimleriyle ilgili bir proje önerisine veya fikrine sahip olmak,
  • TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projelerden (ikili ve çok taraflı uluslararası projeler, COST vb.) herhangi birini yürütmüyor/ yürütmemiş olmak,
  • TÜBİTAK BIDEB 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen bir eğitime daha önce katılmamış olmak,
  • TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olmak.
  • Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş ancak destek alamamış araştırmacılara öncelik
facebook

Facebook

facebook.com/xxx
twitter

Twitter

twitter.com/xxx