Employing SHE analysis method for evaluating landscape diversity
Araştırma makalesi, Biological Diversity and Conservation, 10/3 (2017) 65-72.


A new ecological diversity approach for evaluation of black tea samples: α-indices
Poster bildiri, International Congress on Agriculture and Animal Sciences, Alanya, 2018


Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşçerelerinde Orman Yetişme Ortamlarının Verimlilik Modellemesi
Yüksek Lisans Tezi, İbrahim Keten, Isparta, 2019


Kuzey Ege Denizi ve Akdeniz’de Dinoflagellat Kist Komünite Yapısının Araştırılması
Araştırma makalesi, Buse Bağatur, Hilal Aydın, Bilge International Journal of Science and Technology Research, 3(2), 121-134, 2019.


Kütahya Akdağ Yöresi Odunsu Vejetasyon Dağılımı ile Çevresel Değişkenler Arasındaki İlişkiler
Yüksek Lisans Tezi, Merve Baş, Isparta, 2019

calender

Etkinlik tarihleri

2019 III. Çağrı: Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri – Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 / III. Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında Side Royal Palace tesisinde gerçekleştirilecektir.
Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle ücret talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

XXXX

Facebook

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/312550915810950
instagram

Instagram

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/biyolojikcesitlilik