• Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara biyoçeşitlilik konusunda yeni bakış açıları kazandırılması
  • Katılımcılara eğim, bakı, yükselti, koordinat vb. çevre unsurlarının ölçüm tekniklerinin gösterilmesi
  • Biyoçeşitlilik bileşenlerinin ölçümünün ve hesaplamalarının nasıl yapıldığını, hangi yöntemlerin kullanıldığının öğretilmesi
  • Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara Biyoçeşitlilik bileşenlerinin nasıl yorumlanacağının öğretilmesi
calender

Etkinlik tarihleri

2019 II. Çağrı: Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri – Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 / II. Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve 24-30 Aralık 2019 tarihleri arasında Side Royal Palace tesisinde gerçekleştirilecektir.
Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle ücret talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

XXXX

Facebook

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/312550915810950
instagram

Instagram

Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/biyolojikcesitlilik