• Düzenleme Kurulu
 • Prof.Dr. Kürşad ÖZKAN / Başkan
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Belirlenen program ve kurallar çerçevesinde etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların temini,
  • Finansal konuların takibi,
  • Yerel Düzenleme Kurulunun koordinasyonu,
  • Etkinlik faaliyetlerinin raporlanması ve sonuçlandırılması.
 • Prof. Dr. Ahmet AKSOY / Üye
  Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü / Antalya
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Ülkemizin biyolojik çeşitliliği, durumu ve yapılan faaliyetler,
  • Diğer güncel konuların takibi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
 • Dr. Öğr. Üyesi Özdemir ŞENTÜRK / Üye
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu / Burdur
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin etkili şekilde duyurulması,
  • Etkinliği başarılı yürütülmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanması,
  • Web sitesi kontrolü,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların kontrolü,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL / Üye
  Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü / Çankırı
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Envanter uygulaması için hazırlıkların yapılması,
  • Eğitim yapılacağı tesis salon hazırlıkları,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi,
  • Makine ve teçhizat kontrolü.
calender

Etkinlik tarihleri

2019 III. Çağrı: Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri – Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 / III. Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında Side Royal Palace tesisinde gerçekleştirilecektir.
Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle ücret talep edilmeyecektir.

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

XXXX

Facebook

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/312550915810950
instagram

Instagram

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/biyolojikcesitlilik