BAŞVURU FORMU

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

Adı ve soyadı:

TC Kimlik No:

Cinsiyetiniz:

Bayan   Erkek

Doğum yeriniz:

Doğum tarihiniz:

Katılımcı kriteriniz

Yüksek lisans öğrencisi

Doktora öğrencisi

Araştırmacı

Mezun olduğunuz lisans programı:

Çalışma konunuz (ayrıntılı açıklayınız):

Mezun olduğunuz/olacağınız yüksek lisans programı:

Mezun olduğunuz/olacağınız doktora programı:

Okulunuz/Görev yeriniz:

Mesleginiz:

Adres:

Telefon:

GSM:

E-Posta:

Size ulaşamadığımızda arayabileceğimiz yakınınız:

Yakınınızın telefonu:

Danışmanınızın unvanı, adı ve soyadı:

Danışmanınızın çalışma alanı:

Danışmanınızın üniversitesi / kurumu:

Katılım amacınız:

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri: Envanter, Veri Transfer ve Hesaplama Teknikleri Projesine katılmak istiyorum.