Etkinlik TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında 2022 dönemi için tek dönem olarak teklif edilmiştir. Desteklenmesi durumunda planlanan eğitime 34 katılımcı seçilecektir.

Katılımcı seçiminde ilk aşamada adaylar seçilerek telefon üzerinden mülakat yapılacak, sonrasında asil ve yedek katılımcı listesi ait web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında ilan edilecek yedekler sırasıyla alınacaktır. Proje başvuru formumuza kesinlikle fotoğraf bölümü konulmayacak olup, seçimlerde dış görünüşten ziyade, katılım isteği, katılım amacı, vb. konulara dikkat edilecektir. Katılımcılar belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

Hedef Kitle Seçim Kriterleri:

  • Katılımcıların farklı il ve farklı bilim dallarından oluşmasına dikkat edilecektir.

  • Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olmasına başvuru sayısı göz önünde bulundurularak dikkat edilecektir.

  • Katılımcıların veri görselleştirme, büyük veri, istatistik, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, hesaplamalı bilim, istatistiksel yazılım çalışmalarına istekli olmaları önemlidir.

  • Katılımcıların seyahat etmesine engel bir sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.

  • Katılımcıların daha önce aynı çağrı döneminde TÜBİTAK 4005 benzer temalı bir eğitim etkinliğine katılmamış olması gerekmektedir.

  • Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde katılım amacının başvuru formunda detaylı olarak açıklanması gerekmektedir.

  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmaları ya da başvuru esnasında kayıt olmaları gerekmektedir.

Algoritma

Başvuru formu

Etkinlik TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında 2020 dönemi için teklif edilmiş ve desteklenmesi durumunda katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında karşılanacaktır. Web sitemiz üzerinden takvim bilgisi duyurularak, başvurular kabul edilmeye başlayacaktır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.

facebook

Facebook

facebook.com/veri.gorselleme
instagram

Instagram

instagram.com/verigorselleme
twitter

Twitter

twitter.com/verigorselleme