• Veri Görselleştirme Tekniklerine Genel Bakış
 • Avrupa Birliği Projeleri ve Eğitimde Yeni Eğilimler
 • Doğa Bilimlerinde Veri İşleme ve Görselleştirmenin Önemi
 • RStudio Programına Giriş
 • RStudio İle Tek Değişkenli Grafikler
 • RStudio ile İki Değişkenli Grafikler
 • RStudio ile Eğlenceli Grafikler
 • RStudio İle İnteraktif Grafikler
 • Oyun Blokları ile Veri Görselleştirme Atölyesi
 • Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalama ve Modelleme
 • Doğada Ölçüyorum
 • Karadeniz'in Ağaçları İnfografik Albümü Tasarım Atölyesi
 • Python Programlama Diline Giriş
 • Pyhton İle Veri Görselleştirme I
 • Veri Görselleştirme Sanatı
 • Pyhton İle Veri Görselleştirme II
 • Pyhton ile Dijital Oyun Tasarımı
 • Doğal Tasarım'ın Eğrisi
 • Orman Yangın Simulasyon ve Haritalama
 • Ordinasyon Yöntemler İle Veri Görselleştirme Uygulaması
 • PISA 2018 Verilerinin Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi
 • RStudio ile Sosyal Medya Analizi ve Kelime Bulutu Oluşturalım
 • RStudio ile İklim Haritaları Nasıl Elde Edilir?
 • Eğitim Bilimlerinde Sosyal Ağ Modelleri
 • İnfografik Tasarlıyorum
 • Etkileşimli Elektronik Kitap Oluşturuyorum
 • Büyük Resmi Görmek
 • İnteraktif Sunum Araçları İle Görselleştirme
 • Son Değerlendirme Anket Uygulaması
 • Etkinliğin Değerlendirilmesi ve Gelecek Etkinliklerle İlgili Öneriler
 • İnfografik Sergisi
 • Veri Görselleştirme Tekniklerine Genel Bakış
 • Avrupa Birliği Projeleri ve Eğitimde Yeni Eğilimler
 • Doğa Bilimlerinde Veri İşleme ve Görselleştirmenin Önemi
 • RStudio Programına Giriş
 • RStudio İle Tek Değişkenli Grafikler
 • RStudio ile İki Değişkenli Grafikler
 • RStudio ile Eğlenceli Grafikler
 • RStudio İle İnteraktif Grafikler
 • Oyun Blokları ile Veri Görselleştirme Atölyesi
 • Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalama ve Modelleme
 • Doğada Ölçüyorum
 • Akdeniz'in Ağaçları İnfografik Albümü Tasarım Atölyesi
 • Python Programlama Diline Giriş
 • Pyhton İle Veri Görselleştirme I
 • Veri Görselleştirme Sanatı
 • Pyhton İle Veri Görselleştirme II
 • Pyhton ile Dijital Oyun Tasarımı
 • Doğal Tasarım'ın Eğrisi
 • Orman Yangın Simulasyon ve Haritalama
 • Ordinasyon Yöntemler İle Veri Görselleştirme Uygulaması
 • PISA 2018 Verilerinin Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi
 • RStudio ile Sosyal Medya Analizi ve Kelime Bulutu Oluşturalım
 • RStudio ile İklim Haritaları Nasıl Elde Edilir?
 • Eğitim Bilimlerinde Sosyal Ağ Modelleri
 • İnfografik Tasarlıyorum
 • Etkileşimli Elektronik Kitap Oluşturuyorum
 • Büyük Resmi Görmek
 • İnteraktif Sunum Araçları İle Görselleştirme
 • Son Değerlendirme Anket Uygulaması
 • Etkinliğin Değerlendirilmesi ve Gelecek Etkinliklerle İlgili Öneriler
 • İnfografik Sergisi
Algoritma

Başvuru formu

Etkinliğe katılacak katılımcıların konaklama, etkinlik tesisinden etkinlik alanlarına ulaşımı ve iaşe giderleri TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından karşılanacaktır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.

facebook

Facebook

facebook.com/veri.gorselleme
instagram

Instagram

instagram.com/verigorselleme
twitter

Twitter

twitter.com/verigorselleme