Bu etkinlik kapsamında öğretimde ve eğitim araştırmalarında kullanılan çeşitli veri görselleştirme teknikleri tanıtılacak, tarihten günümüze örnekleri sunulacak, hangi veri türü için nasıl görselleştirme yapıldığı uygulamalı olarak gösterilecek, etkin görselleştirme yapma süreci öğretilecek, grafik yapma, infografik oluşturma ve haritalandırma üzerinde durulacaktır. Ayrıca veriye ulaşmada kullanılabilecek ulusal, uluslararası açık veri kaynakları ve veri araştırma teknikleri hakkında bilgi verilecektir. Metin madenciliği, sosyal ağlar, yapısal eşitlik modelleri, coğrafi bilgi sistemleri ile haritalama gibi kavramlar Covid-19 salgınında ölen veya enfekte olan birey sayıları, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik,  vb. veriler üzerinden R ve Pyhton bilgisayar yazılımları, görsel sanatlar,  infografikler ile veri görselleştirme teknikleri yardımıyla  detaylandırılarak öğretilecektir.

Proje, katılımcıların veri okuma, grafikler ile bu verileri özetleme, görselleştirme ve yorumlama becerilerini kalıcı şekilde geliştirebilmeleri, farklı yazılım ve materyaller ile kendi çalışma alanlarına, öğretim tekniklerine kolaylıkla adapte edebilmeleri açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu projenin tamamlanması ile katılımcıların, öğrendiklerini gerçek yaşamlarında kullanabilen ve bilgi üretebilen bilim insanlarının yetişmesine öncülük edebilecekleri öngörülmektedir. Bu bağlamda, projenin temel amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Öğretmenleri klasik istatistiksel teknikler yerine, yeni ve ilgi çekici veri görselleştirme teknikleri ile tanıştırmak
  • Klasik istatistik formüllerinden ve şematik formlardan soyutlanarak katılımcıların interaktif veri görselleştirme ile yaratıcı düşünmeye teşvik edici davranışlarını, görsel düşünme ve analitik becerilerini geliştirmek,
  • Veri görselleştirme tekniklerini ders, sunum ve çalışmalarına etkili bir şekilde entegre etme becerilerini arttırarak bilimsel ve etkili bir sunum tekniği olarak kullanmaları yönünde motive etmek,
  • Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlamak,
  • Öğretmenlerin geliştirilen oyun, deneme ve veriler ile somut öğretim materyallerine sahip olmalarını sağlamak,
  • Öğretmenleri STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) temelli projelerde veri görselleştirme tekniklerinden yararlanmaları konusunda motive etmek,
  • Veri görselleştirmenin; biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği, iklim değişikliği, canlı türlerinin yetişme ortamlarına göre sınıflandırması, orman yangını gibi doğal afetlerin bir bölgede haritalanması, COVID gibi salgın hastalık yayılımlarını gösteren interaktif grafiklerin nasıl yapıldığını göstermek,
  • Veri görselleştirme teknikleri ile verilerin infografik gösterimleri sayesinde insanların görsel algılama yeteneklerinin harekete geçirilmesini sağlamaktır.

Algoritma

Başvuru formu

Etkinliğe katılacak katılımcıların konaklama, etkinlik tesisinden etkinlik alanlarına ulaşımı ve iaşe giderleri TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından karşılanacaktır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.

facebook

Facebook

facebook.com/veri.gorselleme
instagram

Instagram

instagram.com/verigorselleme
twitter

Twitter

twitter.com/verigorselleme