• Düzenleme Kurulu
 • Prof.Dr. Kürşad ÖZKAN / Başkan
  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin teklif edilmesi,
  • Belirlenen program ve kurallar çerçevesinde etkinliğin koordine edilmesi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların temini,
  • Finansal konuların takibi,
  • Yerel Düzenleme Kurulunun koordinasyonu,
  • Etkinlik faaliyetlerinin raporlanması ve sonuçlandırılması.
 • Prof. Dr. Ahmet AKSOY / Üye
  Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü / Antalya
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Ülkemizin biyolojik çeşitliliği, durumu ve yapılan faaliyetler,
  • Diğer güncel konuların takibi,
  • Katılımcı seçimi ve organizasyonu,
 • Dr. Öğr. Üyesi Özdemir ŞENTÜRK / Üye
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu / Burdur
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Etkinliğin etkili şekilde duyurulması,
  • Etkinliği başarılı yürütülmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanması,
  • Web sitesi kontrolü,
  • Uygulama için gerekli süreli yazılımların kontrolü,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi.
 • Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL / Üye
  Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü / Çankırı
  Görev, yetki ve sorumlulukları:
  • Envanter uygulaması için hazırlıkların yapılması,
  • Eğitim yapılacağı tesis salon hazırlıkları,
  • Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi ve katılımcı seçimi,
  • Makine ve teçhizat kontrolü.
calender

Etkinlik tarihleri

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

XXXX

Facebook

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/312550915810950
instagram

Instagram

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/biyolojikcesitlilik