• Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara biyoçeşitlilik konusunda yeni bakış açıları kazandırılması
  • Katılımcılara eğim, bakı, yükselti, koordinat vb. çevre unsurlarının ölçüm tekniklerinin gösterilmesi
  • Biyoçeşitlilik bileşenlerinin ölçümünün ve hesaplamalarının nasıl yapıldığını, hangi yöntemlerin kullanıldığının öğretilmesi
  • Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara Biyoçeşitlilik bileşenlerinin nasıl yorumlanacağının öğretilmesi
calender

Etkinlik tarihleri

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

XXXX

Facebook

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/312550915810950
instagram

Instagram

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/biyolojikcesitlilik