Biyolojik çeşitlilik canlı toplumları üzerine çalışan bütün disiplinlerin odak konularından biridir. Biyolojik çeşitlilik konuları itibariyle tür çeşitliliği, taksonomik çeşitlilik, fonksiyonel çeşitlilik, yapısal çeşitlilik ve genetik çeşitlilik olarak ayrılmaktadır. Biyolojik çeşitliliğinin bahsi geçen bütün bu konuları içinde çeşitlilik, temel olarak alfa (birim içi), beta (birimler arası) ve gama (toplam) düzeylerinde hesaplamaktadır. Biyolojik çeşitlilik hesabında birçok formül, entropi eşitliği ve indis kullanılmaktadır.
Bu eğitim kapsamında tür çeşitliliğine odaklı indis ve entropi eşitlikleri konusunda eğitim verilecektir. Tür çeşitliliğinde kullanılan eşitliklerin birçoğu fonksiyonel, taksonomik, yapısal ve genetik çeşitlilik alanlarında kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu eğitim kapsamında katılımcılara sadece tür çeşitliliğe yönelik hesaplar öğretilmeyecek aynı zamanda fonksiyonel çeşitlilik, taksonomik çeşitlik, yapısal çeşitlik veya genetik çeşitlik hesaplarına da aşina olması sağlanacaktır.
Eğitim sürecinde katılımcılar, bütünsel olarak biyolojik çeşitlik bileşenlerinin hesabına yönelik envanter, veri dönüştürme ve hesaplama yöntemlerini öğrenecektir.
Bu eğitim projesi katılımcıların kendi ilgi alanları veya çalıştıkları konudaki biyolojik çeşitlilik ölçüm süreçlerini rahatlıkla gerçekleştirmelerini sağlayacaktır.
Biyolojik çeşitlilik ölçüm süreçlerinin bilinmesi, biyolojik çeşitliliğe yönelik projelerin şuurlu hazırlanmasının temelini oluşturmaktadır.
Bu eğitim projesi ile katılımcılar biyolojik çeşitliliğin hesaplanmasına yönelik olarak;

 • Nasıl envanter yapmaları gerektiği,
 • Nasıl veri dönüştürme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri,
 • Alfa çeşitlilik hesaplarını nasıl yapabilecekleri,
 • Beta çeşitlilik hesaplarını nasıl yapabilecekleri,
 • Gama çeşitlilik hesaplarını nasıl yapabilecekleri,
 • Biyolojik çeşitlilik hesabına yönelik programları ve tarafımızdan bazı indislerin hesaplamalarına yönelik hazırlanıp verilecek olan Microsoft Excel dosyalarını nasıl kullanabileceklerini,
 • Hangi şartlar altında hangi indis yada indisleri kullanmalarının daha doğru olacağını,
 • Hesaplanan çeşitlilik bileşenlerini ekolojik açıdan nasıl yorumlayabileceklerini öğreneceklerdir.
 • Katılımcılar proje boyunca öğretilecek tüm hesaplama tekniklerinin matematiksel eşitliklerine büyük oranda aşina olabileceklerdir.
 • Katılımcılar biyolojik çeşitlik sözleşmesi çerçevesinde çeşitlilik ölçüm ve teknikleri ile kendi uzmanlık alanları veya çalışma konularını bağdaştırabileceklerdir.
 • Biyolojik çeşitliliğe yönelik plan, program ve projeleri nasıl hazırlayabilecekleri veya nasıl katkı sağlayabilecekleri konularında önemli bir aşama kaydedeceklerdir.
 • Katılımcılara kuantum ekoloji ve bilgi teorisi çerçevesinde biyolojik çeşitlilik konusu ile ilgili bilgi verilecek ve biyolojik çeşitliliğinin ekosistemlerin diğer nitelik bileşenleri olan nadirlik, benzemezlik, esneklik ve enerji ile olan ilişkileri anlatılacaktır. Bu sayede katılımcıların biyolojik çeşitlilik konusuna çok geniş bir açıdan bakmaları da sağlanabilecektir.
 • Katılımcılar eğitim sürecinde gerek eğitmenlerle ve gerekse kendileri gibi konuyla ilgili diğer genç araştırmacılarla tanışma fırsatına sahip olacaklardır. Bu sayede ileriki yıllarda biyolojik çeşitlik konusunda çalışırken yardım alacakları veya ortak çalışma yapabilecekleri bir çevre edinme potansiyeline sahip olabileceklerdir.
 • Bu eğitimde öğretilecek olan eşitlik, formül veya indisler sadece biyolojik çeşitlilik hesaplamalarına ait değildir. Aynı zamanda bu eşitliklerin birçoğu doğa bilimler alanında sıklıkla kullanılan kümeleme analizi ve ordinasyon teknikleri gibi bazı yöntemlerin hesaplama süreçlerinde de yer almaktadır. Dolayısıyla katılımcılar bu eğitimle sadece biyolojik çeşitlilik hesaplama yöntemlerini öğrenmeyecekler aynı zamanda ekoloji alanında kullanılan sıklıkla kullanılan çok boyutlu analitik yöntemleri daha kolay algılamaya yönelik önemli bir temel atmış olacaklardır.
 • Katılımcılar ileriki yıllarda veri madenciliği alanında entropik modelleme teknikleri veya karar ağaçları konularına eğilecek olurlarsa, bu eğitimde öğrenecekleri eşitlikler ile o konuları kavramaları daha kolay olacaktır.
 • Katılımcılar biyolojik çeşitliliğin hesaplanması, modellenmesi ve haritalanması üstüne yapılmış çalışmaları veya yazılmış makaleleri çok daha kolay ve hızlı anlayabileceklerdir. Bu bağlamda eğitim projesi katılımcıların hedeflerini belirlemede, kavramsal açıdan kendilerini geliştirmede ve araştırmaya yönelik strateji belirlemede daha etkin ve motivasyonlu olmalarına katkı sağlayacaktır.
 • Bu eğitimde öğretilecek olan indisler, eşitlikler veya entropik ölçümler evrensel eşitlikler olduğundan katılımcılar bunları sadece kendi alanlarında değil aynı zamanda farklı disiplinlerde de uygulayabilirler. Bu sebepten bu eğitim projesi katılımcıların diğer disiplinlerle daha fazla dirsek temasında olmasına katkı sağlayabilecek niteliktedir.
calender

Etkinlik tarihleri

XXXX

Başvuru formu

Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak katılımcıların yol, yemek, konaklama ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK'ın "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı" tarafından karşılanacaktır. Başvurular elektronik ortamda saklanmaktadır.

XXXX

Facebook

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri - Facebook gurubu
facebook.com/groups/312550915810950
instagram

Instagram

Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri - Instagram sayfaları
https://www.instagram.com/biyolojikcesitlilik