AMAÇLAR

1. Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara biyoçeşitlilik konusunda yeni bakış açıları kazandırılması

2. Katılımcılara eğim, bakı, yükselti, koordinat vb. çevre unsurlarının ölçüm tekniklerinin gösterilmesi

3. Biyoçeşitlilik bileşenlerinin ölçümünün ve hesaplamalarının nasıl yapıldığını, hangi yöntemlerin kullanıldığının öğretilmesi

4. Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara Biyoçeşitlilik bileşenlerinin nasıl yorumlanacağının öğretilmesi