DÜZENLEME KURULU

 

gis Doç. Dr.Serkan GÜLSOY / Başkan

Süleyman Demirel Üniversitesi

gis Prof. Dr. Ender MAKİNECİ / Üye

İstanbul Üniversitesi

gis Yrd. Doç. Dr. Murat AFSAR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

gis Yrd. Doç. Dr. Özge Tufan ÇETİN

Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü, Çevre Koruma ve Kontrol Programı

gis Dr. Münevver Arslan

Orman Toprak Ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Ekolojik Çeşitlilik Araştırmaları Başmühendisliği, Eskişehir