AMAÇLAR

1. Katılımcıların ekosistem ve canlı toplumları hakkında bilgi birikimlerini artırmak,

2. Ekosistem ve canlı toplumlarının sürdürülebilirliği ve onlardan sağlanacak fayda ilişkileri boyutunda planlı, doğru ve objektif bilimsel değerlendirmenin yapılması için analitik yöntemlerin önemini ortaya koymak,

3. Canlı toplumlar ile çalışmayı planlayan lisansüstü öğrenciler ve genç araştırmacıların deneyim kazanmalarına olanak sağlamak,

4. Tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilerinin bir yandan buradan elde ettikleri bilgiler ile tez çalışmalarının kalite ve standartlarını yükseltecek bilgiler sunmak,

5. Genç araştırmacıların konuya ilişkin yapacakları bilimsel çalışmalara katkı sağlamak,

6. Farklı disiplinlerden gelen hedef kitlenin ülke genelinde ortak bir bakış açısını oluşturarak gelecekte konuya ilişkin sorunların çözümlenmesi aşamasında birliktelik sağlamak,

7. Farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların bu anlamda ortak yapabilecekleri çalışmaların zihinlerinde oluşumuna katkı sağlayarak, daha nitelikli ve kaliteli araştırmaların ortaya çıkması için bir ortam sunmaktır.